Dr. Héjjas Imre (1869-1957)

Csurgón született. Az elemi iskola elvégzése után a helyi református főgimnáziumban tanult. Egyetemi tanulmányait a kolozsvári "Ferenc József Tudományegyetemen kezdte el, ahol természetrajzot és földrajzot hallgatott 1892-ig. Egyetemi tanulmányainak befejezése után az egyetemen maradt, és mint tanársegéd működött 1894 júniusáig. Először az egyetem növénytani tanszékén, 1893-tól az ásvány-, a föld-és őslénytani tanszékén. 1894-ben hozták létre a csurgói református főgimnáziumban a természettudományi és földrajzi tanszéket, és erre Héjjas Imrét hívták meg. 1895-ben még visszament Kolozsvárra, ahol a Tudományegyetem Tanárvizsgáló Bizottsága előtt középiskolai tanári vizsgát tett.1894 szeptemberétől 1933 júniusáig, 39 éven át tanított Csurgón. Bodó Jenő igazgató 1943-ban felkérte, hogy ismét tanítson. Az 1946/47-es tanév végén köszönt el végleg a tanári pályától. 1957-ben hunyt el Csurgón, édesapja mellé temetve nyugszik szeretett hazája földjében. A Magyar Biológiai Társaság botanikai szakosztálya 90. szakülésének jegyzőkönyve méltatja érdemeit: "Kárpáti Z. elnök szomorúan jelenti, hogy 1957. szeptember hó 17-én Csurgón 88 éves korában meghalt dr. Héjas Imre ny. gimnáziumi tanár, c. középiskolai igazgató, Csurgó flórájának kutatója.18921893-ban Kanitz Á. mellett Kolozsvárott tanársegéd volt, majd a következő évben ebben a minőségben Koch A. mellett működött és 1894-ben őslénytani tárgyú értekezéssel szerezte meg a doktori oklevelet. Amikor 1894-ben szülővárosába, a csurgói gimnáziumhoz került tanárnak, ahol nyugalomba vonulása után is, 80 éves koráig tanított, visszatért a botanikához. Csurgó környéke flórájáról írott munkája haláláig kéziratban maradt. Vele sírba szállt az utolsó botanikus, aki egykor Kanitz Ágosttal együtt működött. A ülés gyászának felállással ad kifejezést."

A főigazgatói jegyzőkönyvek mintaképül állították a tantestület elé. A földrajzot rajzolva tanította. Gyakran alkalmazta a sztereo-szkópiát, és maga is készített ilyen felvételeket. Rendszeresen vitte tanítványait kirándulásokra. Azt vallotta, hogy, az elméleti és az érzelmi kötődés az ismeretek rögzítését hatékonyabban szolgálja. Több kirándulást vezetett az Al-Dunára, Ausztriába, Olaszországba. Pedagógiai munkásságának szerves részét alkotta a kutatás, a publikációs tevékenysége. Kolozsváron már 1892-ben és 1894-ben jelent meg tanulmánya, az utóbbi "Erdély tertier rétegeinek mikrofaunája" címmel. Publikációs munkásságát Csurgón is folytatta, és 1900-ban középiskolai tankönyvet jelentetett meg "Földrajz középiskolák számára" címmel.(I. kötet)

Héjjas Pál, hírneves csurgói tanár fia, a csurgói öregdiák mozgalmat újjászervező Héjjas Sándornak apja.

Forrás:http://www.csokonai-csurgo.sulinet.hu/hiresdiak/HejjasImre.htm

Powered by Sigsiu.NET
Akadálymentes változat | Normál nézet

Számtalan ember hal meg úgy, hogy a lelkükben némán szól a zene, mert egyfolytában az életre készülődnek, és mire ráéreznének a saját dallamaikra, kifutnak az időből.

HONLAPUNK
a TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0009 számú
"Somogyi Könyvtárak a képzett emberért"
című program keretében készült.
 
UMF_EU_logo

 

Tabla

Tabla

Tabla

 

 

 

Városi Könyvtár  |  Csurgó (8840), Baksay Sándor u. 6.  |  Tel.: 06(82)471-074  |  info.csurgo @ gmail.com | Oldaltérkép
© 2010 Csurgó Városi Könyvtár