Good Pharmacy - Best Price

Konferencia

Csurgó Város Könyvtára "Digitális helytörténet" címmel szervezett konferenciát a gimnázium dísztermében.

A rendezvény célja volt, hogy a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével kapcsolatos lehetőségeket áttekintse, és felvázolja a könyvtári helyismereti tevékenység új, az infokommunikációs technológia fejlődéséből következő feladatait.

 

A rendezvényt Szászfalvi László nyitotta meg. A millennium apropóján képviselő úr beszélt Csurgó nagy múltjáról a - főként vidékről érkező - vendégeknek. Köszöntőjében kiemelte a könyvtárosok által végzett helytörténeti munka kultúrában betöltött fontos szerepét.
A megnyitót követően Szabó Sándor alpolgármester úr moderálása mellett zajlottak az események.
Elsőként dr. Tóth Máté az Országos Széchényi Könyvtár osztályvezetője szólalt meg. Előadásában a legfrissebb statisztikai adatokkal illusztrálta a magyar könyvtári digitalizálás jelenlegi helyzetét, eredményeit.
A következőkben Győrffy Szabolcs az OSZK Digitalizáló osztályának vezetője ismertette a nemzeti könyvtárban zajló fejlesztéseket. Megtudhattuk, hogy a több milliárdos projekt célja a teljes magyar könyvtári dokumentum vagyon digitális rögzítése és elérhetővé tétele a nemzet számára. Kiemelt cél az is, hogy a magyar könyvtárakban folyó összes digitalizálási tevékenységet az Országos Széchényi Könyvtár fogja össze, így egységes, szabványosan nyilvántartott és hosszú távon megőrizhető digitális vagyon jöhet létre.
Szünet után Gazda István kandidátus, a Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet igazgatója nyűgözte le a hallgatóságot a Csurgói Református Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium könyvtárának irodalmi, történelmi és természettudományi kuriózumairól szólva.
Az élményszámba menő tudománytörténeti előadást követően a "Virtuális Baranya" adatbázist mutatta be Pap Dávid Zoltán helyismereti osztályvezető. Megismerhettük a Csorba Győző Könyvtár digitalizálási tevékenységét, és a pécsi megyei könyvtár honlapján elérhető dokumentumokat.
Ezt követően Nagy Zoltán, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekciójának elnöke mesélt a nemzeti könyvtár mikrofilmes adatrögzítéséről. Megtudhattuk, hogy a magyar nyelvű nyomtatott anyagok mikrofilmre írásával maradhatott meg az utókor számára a kilencvenes években dúló délvidéki háborúban elpusztult dokumentumok nagy része.
"Digitalizálás a nagykanizsai könyvtárban" címmel hallhattuk Czupi Gyula igazgató előadását a Halis István Városi Könyvtár munkájáról. A "NagyKar" honlap fontos személyeket, eseményeket és dokumentumokat mutat be. A „Hol, mi? Kanizsai házak és lakói” című gyűjteményükben a város épületeiről utcákra rendezetten találhatók információk. Itt a város színes életével, emlékezetes alakjaival is találkozhatunk, történeteket, adatokat tudunk helyekhez kötni. "Országosan példa értékű a nagykanizsai helytörténet feldolgozása és közzététele minden érdeklődő számára" - vallott az egyik hozzászóló, aki helyismereti munkájához ötleteket merít a digitalizált anyagból.
Az előadások sorát Violáné Bakonyi Ibolya a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium könyvtárvezetője és Füstös János a Csurgó Városi Könyvtár igazgatója zárta a gimnázium és a városi könyvtár együttműködéséről. A tíz éve folyó munka gyümölcse bárki számára elérhető a csurgói könyvtárak honlapján. Az 1880-as évektől kiadott csurgói újságok mellett hetven könyv, több ezer cikk, sok száz évkönyv és tanulmány is böngészhető a honlapon, melynek felhasználása révén helyismereti munkák is születtek. A millenniumi konferencia tiszteletére készült el a csurgói tanítóképző gondozásában 1881-től megjelent Népiskolai Szemle 15 évfolyamának digitális feltárása, és a város legértékesebb gyűjteményét, a gimnázium öregkönyvtárát számbavevő szakkatalógus teljes kereshető formátumú digitalizált változata.
A konferencia zárásaként Füstös János polgármester úr köszönte meg az előadók munkáját, és a távolról érkezők megjelenését. Reményét fejezte ki, hogy a szakmai nap résztvevői olyan tudással gazdagodtak, melyet kultúra-közvetítő tevékenységük során hasznosíthatnak, és ezzel magasabb szinten járulhatnak hozzá a nemzeti identitástudat erősödéséhez.
A közel hatvan résztvevő Budapestről, Pécsről, Szombathelyről, Siófokról, Kaposvárról, Nagykanizsáról utazott városunkba. A rendezvény a könyvtáros szakma képviselete mellett a helytörténet iránt érdeklődők, és azt kutatók számára is nyitva állt. A konferencia kísérő rendezvényeként megtekinthették a gimnázium felbecsülhetetlen értékű régi könyvgyűjteményét az öregkönyvtárban, ahol Violáné Bakonyi Ibolya könyvtárvezető kalauzolta a hallgatóságot.
A rendezvénynek méltó helyet biztosított a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium. A sikerességhez hozzájárult Csurgó Város Önkormányzata, az Informatikai és Könyvbarát Egyesület és a könyvtár munkatársai.
Füstös János igazgató

 

 
Akadálymentes változat | Normál nézet
HONLAPUNK
a TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0009 számú
"Somogyi Könyvtárak a képzett emberért"
című program keretében készült.
 
UMF_EU_logo
Városi Könyvtár  |  Csurgó (8840), Baksay Sándor u. 6.  |  Tel.: 06(82)471-074  |  info.csurgo @ gmail.com | Oldaltérkép
© 2010 Csurgó Városi Könyvtár